52010915104g4

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555


คำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน้ำประหยัดไฟ

คำขวัญลดโลกร้อน

ลดโลกร้อน เราทุกคนพึงตระหนัก ก่อนอื่นจักต้องลด การใช้ไฟ
อุณหะภูมิคือต้นตอ ของเภภัย ขอชาวไทยโปรดพินิจ ด้วยจิตดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น